Retur gratuit prin EasyboxRetur gratuit prin Easybox
Retur 30 zileRetur 30 zile
Plata cu cardulPlata cu cardul

Politica de confidentialitate

Informații generale despre utilizarea datelor cu caracter personal

Datele personale reprezintă orice informație prin care se poate identifica direct sau indirect o persoană, prin aspecte ale identității sale fizice, economice, psihologice, culturale sau sociale.

Conform Regulamentului UE nr 679/2016,privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 Mai 2018, este necesar să fie înțelese obligațiile și drepturile fiecăruia dintre părți, fie controlor, operator, angajat, fie utilizator, beneficiar.

Dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului alegeți să ne furnizați datele personale fie în scopul aflării unor informații despre serviciile și produsele noastre, fie pentru a fi îndeplinit raportul comercial. Datele personale pe care ni le furnizați sunt folosite în mod strict doar pentru scopul pentru care au fost furnizate, datele de contact furnizate sunt utilizate pentru a răspunde solicitărilor dvs și sunt păstrate minim pe perioada cerută de lege.

Prelucrarea datelor personale reprezintă ansamblul de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal precum: colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, blocarea, ștergerea sau distrugerea lor.

Consimțământul reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal

Toate informațiile și datele sunt colectate prin canal securizat cu certificat SSL, astfel expunerea este limitată și terțe persoane nu au acces la datele transmise.Datele sunt stocate electronic în aplicația de gestiune și facturare, în programul de contabilitate, magazin online și email, în programul SIUI CNAS, program cu semnătură electronică cât și listate pe documentele întocmite, având acces la acestea doar persoanele autorizate ce prelucreaza aceste documente, angajații noștri, administrator, manager, personalul care gestionează platforma e-commerce, procesatorii de plăți online și companiile de livrare-curierat, în baza unor contracte încheiate ce garantează confidențialitatea datelor. 

S.C. Best Line Protetic SRL în calitate de administrator al acestui site, asigură utilizatorii site-ului bestlineprotetic.ro că datele cu caracter personal furnizate la accesarea sau completarea formularelor de pe acest site, vor fi păstrate în condiții de siguranță, fiind utilizate metode și tehnici de securitate și alarmare, precum și politici interne aplicabile angajaților, pentru protecția datelor personale colectate, iar acestea nu vor fi transmise/dezvăluite unor terți decât în condițiile legii.

Astfel datele cu caracter personal sunt procesate prin intermediul unor dispozitive parolate, iar documentele cu caracter confidențial sunt criptate prin servicii cu semnătură electronică digitală.

Mentenanța dispozitivelor, atât case de marcat, calculatoare și imprimante este asigurată prin contract permanent cu o firmă specializată, fiind inclusă și o clauză de confidențialitate.

Utilizăm servicii de găzduire pe baza unui contract prin care furnizorul garantează confidențialitatea datelor stocate. Datele vor fi stocate și prelucrate doar pe teritoriul UE, nu vor fi revândute sau oferite terțelor persoane.

Au fost implementate reguli și reglementări privind accesul pentru utilizarea sistemului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Datele vor fi ținute în secret și accesul va fi limitat la angajații noștri sau parteneri în baza unui contract de confidențialitate și strict pentru a executa contractul nostru.

Perioada de stocare a datelor personale este determinată în funcție de minim perioada cerută de lege referitor la păstrarea acestor tipuri de documente sau vor fi șterse la cererea clientului.

Prin contractul CNAS avem obligația de a stoca datele clienților pe o perioadă de 20 de ani prin programul SIUI CNAS, în alte condiții, datele sunt păstrate pe o perioadă de la 7 la 10 ani sau sunt șterse la cererea clientului.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate sunt:

 • Dreptul de a fi informat de către operator că datele sale au fost colectate la momentul colectării și ce se va întâmpla cu acestea, în ce scop sunt prelucrate, cui le-ar putea dezvălui, care sunt consecințele refuzului de a furniza date.
 • Dreptul de acces la date în mod gratuit, la cerere, o singură dată într-un an pentru a primi confirmarea din partea operatorului că datele sunt sau nu prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în cazul în care prelucrează date cu caracter personal ce privesc solicitantul, să îi comunice acestuia într-o formă inteligibilă
  • informații referitoare la scopul prelucrării, datele avute în vedere și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
  • informații cu privire la originea datelor și principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
  • informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție și condițiile în care pot fi exercitate;
  • informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.
 • Toate informațiile de la punctul anterior pot fi solicitate de către persoana vizată printr-o cerere în scris, datată și semnată, specificând adresa la care dorește să primească informațiile, fie poșta electronică, fie printr-un serviciu de corespondență prin care să se asigure că predarea i se va face numai personal.
 • Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea opțiunilor solicitantului.
 • Dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, anonimizarea sau ștergerea datelor care nu sunt conforme, mai exact sunt incomplete sau inexacte.
 • Dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează, să fie prelucrate în scop de marketing, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop.
 • Dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea deciziilor care produc efecte juridice în privința sa, adoptată pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, destinată să evalueze aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul, etc.
 • Dreptul de a transfera datele personale de la un furnizor de servicii la altul.
 • Dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul încălcării de către operator a drepturilor lor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pot reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la A.N.S.P.D.C.P (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) din B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax +40.318.059.602, adresa de email anspdcp@dataprotection.ro

Drepturile Utilizatorilor în cadrul reglementării GDPR:

Recomandăm utilizatorilor să se informeze asupra dreptului de acces la datele care se colectează, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție, articolele 12-13 din reglementarea GDPR, accesibil aici: http://www.privacy-regulation.eu/ro/

 

Vă rugăm să accesați și să citiți și pagina de  Termeni și condiții a acestui site!Cele mai vizitate produse

 • Orteză de gleznă fixă, WALKERFIX, SHORT REGULAR
 • Centura hernie inghinala, TRIAFIX HERNIA
 • Orteza de genunchi mobilă cu suport patelar și articulații laterale, TRIAGEN EXTRA
 • Orteză de încheietura mâinii mână fixă, CARPOFIX
 • Orteză de gleznă fixă, WALKERFIX, HI REGULAR
 • Corset abdominal pentru susținere, ABD 03 TRIA
 • Orteză de cot epicondilită, ELBI PREMIUM PLUS
 • Cârjă din aluminiu cu sprijin subaxilar pentru adulți, ajustabilă 112.5-134cm, Moretti RP-710